#
Lees in 8 minuten

De toekomst van Agile consultancy en coaching

Ook in de consultancy branche hebben er in 2020 veel veranderingen plaatsgevonden. Er moest een omschakeling worden gemaakt van business as usual naar ‘corona dienstverlening’. Wat zeggen Han Driessen (BlinkLane Consulting & Gladwell Academy) en Wessel van Herwijnen (AgilityMasters.com), hierover, hoe adaptable en agile bleken zij tot dusver zelf en wat brengt de toekomst?

Han Driessen: ‘Het afgelopen jaar betekende voor ons dat we voor het trainingsbedrijf (Gladwell Academy), van live-trainingen volledig om moesten schakelen naar remote dienstverlening. Dit hebben we in een paar dagen tijd georganiseerd. Er werden studio’s gebouwd en technisch ingericht zodat de trainers daar hun trainingen konden geven. Voor onze consulting projecten hebben we ons meer moeten aanpassen: een aantal klanten viel direct weg in die industrieën die zwaar getroffen zijn zoals airline, travel en entertainment. We hebben deze projecten afgerond en ons moeten richten op organisaties die zich in minder afhankelijke sectoren bevonden. We hebben de dienstverlening eigenlijk heel snel omgedraaid, het heeft me positief verrast hoe snel dat ging. Ook hoe onze relaties daarop reageerden.’​​​​​​

- Driessen: ‘We hebben het aanbod moeten aanpassen niet alleen door het remote te moeten leveren maar ook door goed te kijken naar hoe je het interactief en entertaining houdt. Hoe je mensen in die remote setting goed bij je diensten betrekt en gemotiveerd houdt.’

Nieuwe realiteit
‘Het was al met al geen saaie zomer. Veel organisaties realiseren zich nu pas echt dat dit de nieuwe realiteit is die niet meer weggaat. Maar ze realiseren zich ook dat ze aan hun organisatie moeten blijven werken om maximaal flexibel te kunnen blijven en hun mensen betrokken te houden bij wat ze doen. Veel organisaties hebben de corona tijd aangegrepen en van de kans gebruik gemaakt hun organisatie te moderniseren. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat er nog een hoop werk aan de winkel is en ze nog veel kunnen doen om flexibeler en sneller te kunnen reageren op de vraag. Dus responsiever te zijn en goed op te letten op wat er in hun omgeving gebeurt. En dit is nu precies onze business. We zien een enorme toename in de vraag naar onze diensten sinds dit najaar, omdat bedrijven heel druk zijn met goed voorbereid te zijn op de toekomst. Dit was voor de hele wereld een wake-up call. We zien nu dat bedrijven doorpakken met hun digitale transformatie om continu waarde te kunnen blijven leveren aan hun klanten. Traditionele manieren om te communiceren zijn weggevallen en ze moeten daardoor creatiever en ondernemender zijn. The Agile way of working is natuurlijk een uitstekende manier om dat te realiseren.’

‘De Nederlandse markt is een belangrijke markt voor ons en een groot aandeel hierin is zakelijke dienstverlening. Deze sector is al vrij ver in het moderniseren van hun organisatie en daarin hebben ze nu weer behoorlijk wat stappen gezet. Kijk ik buiten onze landsgrenzen, zie ik dat in bijvoorbeeld Duitsland het in eerste instantie gedwongen remote werken, een enorm belangrijk moment is geweest waarin bedrijven zich hebben gerealiseerd dat ze moeten investeren, willen ze niet achterblijven. Dit geldt ook voor markten als Frankrijk en Engeland.’

- Driessen: ‘Wij zien een grote vraag in Europa en gaan ons de komende jaren met name richten op Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. Corporate Europa maakt de komende jaren de versnelling door met betrekking tot digitale transformatie en het moderniseren van hun organisatie. Dat zal niet stoppen.’

Wessel van Herwijnen: ‘In het begin van de corona tijd was de grootste uitdaging de hoogwaardige continuering van dienstverlening bij onze klanten. Het team heeft veelal jonge kinderen in de leeftijd van één tot twaalf jaar dus het gaf extra druk op hun dienstverlening toen de scholen moesten sluiten. Meer dan de helft van het team was gewend om remote met teams op afstand te werken dus er was veel ervaring dit voor iedereen snel in te richten, daarin hoefden we niet te pionieren. Voor onze klanten was het in het begin erg wennen maar inmiddels is het geen issue meer. Sterker, veel organisaties zien door het remote werken verbeteringen qua inzetbaarheid van mensen en van productiviteit.

In het verlengde van wat Han zegt zie ik een sterk toenemende vraag aan Agile coaches en Scrum Masters die de klanten helpen en ondersteunen in hun rol. De druk op zelfbeschikking, eigen initiatief en zelfwerkzaamheid neemt alleen maar toe. Medewerkers zitten thuis, werken in teams en moeten samen naar het nieuwe werken begeleid worden, dat is precies wat wij doen. De verwachtingen voor komend jaar zijn die van bestendiging. Mobiliteit en op locatie werken gaan een nieuwe invulling krijgen.’

- Van Herwijnen: ‘Het alléén thuiswerken of alléén bij de klant werken is niet meer aan de orde en we gaan naar een hybride vorm waarbij werken in principe thuis wordt gedaan en we één of twee teamdagen bij de klant zullen werken.’

Samenwerking
‘AgilityMasters.com bestaat komend jaar vier jaar en zeker het afgelopen jaar hebben we een groei doorgemaakt in kwaliteit. Waar het meeste is gebeurd is de profilering en typering van onze Agile coaches en Scrum Masters: wat kunnen ze en hoe helpen ze de klant in hun organisatieverandering. Onze propositie bij de klant is verder aangescherpt en klanten weten wat ze kunnen verwachten van wat wij kunnen leveren. Een verdere belangrijke toevoeging aan onze diensten is geweest dat we het klantcontact hebben kunnen verdiepen en als team meer in de breedte zijn gaan acteren op meerdere projecten, in samenwerking met BlinkLane Consulting en Gladwell Academy. Op het moment dat je samenwerkt verstrek je elkaars kracht en dat verstevigt en accentueert ieders positie en kwaliteit, dat kan voor een klant van onschatbare waarde zijn.

Daarnaast zijn de coaches van AgilityMasters.com allemaal ter zake kundig, ze hebben zelf met hun voeten in de klei gestaan en hebben zich doorontwikkeld als coach. We hebben daarmee een bepaalde senioriteit en een ervaringsniveau in huis dat onze coaches als extra bagage meebrengen in de projecten die ze doen. Wij helpen de medewerkers van onze klanten in hun verandering van ‘doing Agile’ naar ‘being Agile’. We doen het er niet een beetje bij. Dit is onze belangrijkste focus en hier zijn wij ontzettend goed in.’

Expansie
Han: ‘Deze zomer hebben we een investeerder aan boord gekregen om onze groeiplannen te realiseren; Auctus Capital Partners. Na 14 jaar hebben we een stevige positie in de Nederlandse markt verworven en ook buiten Nederland doen we grote projecten. Met name in het buitenland liggen nog groeikansen.  Een aantal consultants bij BlinkLane Consulting zijn native Duits of Frans, maar om onze dienstverlening echt te kunnen opschalen in die markten die veel groter zijn dan Nederland, moeten we onze BlinkLane familie fors gaan uitbreiden. Om dit breed uit te kunnen rollen in Europa verwachten we dan ook een snellere groei te moeten realiseren dan dat we nu organisch kunnen doen. We willen groeien naar een organisatie die ongeveer vijf keer zo groot is als de huidige organisatie en willen dit binnen vijf jaar realiseren. Dat is ambitieus, maar we denken dat daar ruimte voor is. Er is nu veel vraag van onze internationale klanten naar een gespecialiseerde partij zoals wij, waarin werkelijke  organisational transformation op basis van Agile principes centraal staat. En ook naar de manier waarop wij onze dienstverlening leveren: dicht bij de klant, gespecialiseerd, kleine teams, in co-creatie samen met de klant de reis aangaan, ik denk dat wij daar een unieke positie in de markt in hebben.’

- Driessen: ‘We zoeken partijen die bij ons willen aansluiten in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Scandinavië zodat we samen met hen een middelgrote gespecialiseerde Europese speler kunnen worden op het vlak van organisational transformation.’

‘Mijn rol nu en de komende periode is dat ik druk bezig ben met internationale business development, met het zoeken naar partners en bedrijven die zich aan willen sluiten bij ons. Ik vind dat ontzettend leuk: werken in meerdere landen en binnen verschillende culturen. In Nederland blijf ik in de tussentijd druk met het contact met onze klanten onderhouden en het managen van onze organisatie. Ik verwacht in de toekomst wel weer wat meer buiten de deur te zijn, maar het is wel prettig en efficiënt werken zo. Ook ik heb ook ondervonden dat het niet nodig is om telkens in het vliegtuig te stappen. ’

Co-creatie
Han: ‘Het spreekt vanzelf dat wanneer grote organisaties bezig zijn met een transformatie, wij aan dat programma een goede invulling kunnen geven. We trainen de organisatie met Gladwell Academy en leveren consultancy dienstverlening via BlinkLane Consulting. De bestendigheid van deze verandering wordt begeleid door Agile coaches en Scrum Masters van AgilityMasters.com. Voor ons is het belangrijk dat dit goed is geregeld en op het moment dat we hierin samen met AgilityMasters.com kunnen optrekken, weten we dat de coaches van hoge kwaliteit zijn. De samenwerking die wij met de coaches van AgilityMasters.com hebben loopt vanzelf. Voor ons een extra garantie en een zorg minder voor wat betreft het succesvol realiseren van de vraag van onze klanten.’

Wessel: ‘Kwaliteit is heel belangrijk, het smaakt altijd naar meer. Je levert in eerste instantie wat de klant vraagt en als het even kan, meer. En dat is ook hoe alledrie de organisaties op dezelfde manier in de wedstrijd zitten. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, daar vinden we elkaar. We kunnen, in samenwerking met de business partners, de klant op maat echt helpen en ik denk dat ze dat voelen, dat wij de kwaliteit in huis hebben om hen te helpen. We hebben de ambitie om komend jaar door te groeien en meer positie te pakken in totaaltrajecten en individuele coaching. Zowel voor onze positie in de markt als wat het team van coaches betreft. Ik kijk met vertrouwen vooruit.’

Toekomst
Han: ‘Ik kijk komend jaar uit naar de internationale groei van ons bedrijf en naar de focus die we hebben op het verder bouwen aan een prachtige toekomst. Het helpen van klanten in geheel Europa, samen met de nieuwe en bestaande partners. Dit gaat betekenen dat er veel nieuwe ontmoetingen zullen plaatsvinden en dat we veel zullen gaan samenwerken met relaties die we nu nog niet zo goed kennen. Verder groeien we in Nederland door en het is prachtig om te zien dat we de consultancy community van BlinkLane hebben weten uit te breiden en te versterken.

Een mijlpaal het afgelopen jaar was de deal met het investeringsbedrijf en het groeikapitaal dat we daarmee aan hebben kunnen trekken. We zijn hier een jaar mee bezig geweest, ik ben er zelf veel bij betrokken geweest dus daar zijn we trots op en blij mee. Maar bovenal ben ik trots dat we met z’n allen hier nu staan. Dit voorjaar was er wel een paniekmoment: er was onzekerheid over wat de toekomst ons zou brengen, wat het zou betekenen voor de organisatie; er gaat van alles door je hoofd. Maar als ik zie hoe de organisatie is opgestaan en we samen door die moeilijke tijd heen zijn gekomen, dan is dat is een inspanning die we met z’n allen hebben geleverd. Het was een jaar van ups en downs maar we kijken positief naar de toekomst.’

Wessel: ‘Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik ben trots op het team want ze hebben de pivot gemaakt naar de nieuwe vorm van werken en ze hebben dit echt geweldig gedaan. Het is ook inherent aan Agile werken; hetzelfde wat we bij de klant verlangen moesten we nu zelf laten zien. En dat is zeer geslaagd. We zijn goed uit dit moeilijke jaar gekomen. De beginperiode van corona was erg diffuus en dat vond ik lastig, maar toen het team stevig door kon en de klanten dus ook, gaf dat veel vertrouwen. We merken dat lokale klanten er inmiddels ook echt vertrouwen in hebben dat werk op afstand goed ingericht kan worden. Er zijn veel nieuwe opdrachtgevers aangetrokken dit jaar.

Ik zie er komend jaar naar uit de verdiepingsslag met het huidige team te maken en naar de groei van de organisatie met meer collega’s. Hierdoor krijgen we een verdieping en verbreding van de expertise en kunnen we een nog steviger footprint maken. Ik geloof dat de markt er is en we gaan ‘m pakken.’

Mede om bovenstaande doelstellingen en ambities te realiseren zijn zowel BlinkLane Consulting als AgilityMasters.com druk in gesprek met nieuwe mensen om de teams aan te vullen.
Interesse? Zie blinklane.com en agilitymasters.com voor meer informatie.

 

XpertsLab 'Agile werken binnen het publieke domein' woensdag 2 november. Ben je erbij?

Agile coaches Dennis van de Rieth en Dennis Mansell delen hun ervaringen uit de praktijk en gaan samen met de input en vragen van de deelnemers aan de slag. We geven antwoorden op de vraag of de Agile manier van werken ook goed werkt binnen publieke organisaties. Want hoe helpt dit jou en de organisatie, als je bijvoorbeeld een politieagent bent? Of als je beleid ontwikkelt?

Schrijf je hier alvast in!
We sturen je eind september alle informatie toe.

Share:

Soortgelijke onderwerpen

Meet the team: Unlock Your Road to Growth!

Maak jij impact op organisaties en mensen? Of heb jij meer in je mars? Kan…

Inspiratie-tips & tricks van onze Agile coaches: zelf opladen

Motivators, inspirators, servant leaders. Agile coaches en Scrum Masters…

Met kwaliteit als basis blijft AgilityMasters.com groeien

Als het coronatijdperk één ding heeft aangetoond is het wel dat je nooit…