#

Wat is Agile

Je hoort de term overal in het bedrijfsleven. Ook binnen de overheid wint deze term terrein. Met als oorsprong de softwareontwikkeling, is het gebruik allang niet meer beperkt tot die omgeving. Dat komt doordat de waarden en principes die eraan ten grondslag liggen, op heel veel terreinen een verschil kunnen maken.

Agile

Andries Hettema, Scrum Master en Agile COach bij AgilityMasters.com: 'Het woord Agile betekent letterlijk behendig, lenig. Het gaat erom wendbaar te zijn en te blijven in een wereld waarin leven en werken snel verandert. En van ons vraagt dat aanpassingsvermogen. Niet alleen persoonlijk, maar ook als bedrijf of organisatie. Het vermogen om onszelf en onze organisaties te veranderen of zelfs opnieuw uit te vinden zodat we succesvoller kunnen worden of succesvol kunnen blijven, is essentieel voor een gezonde, duurzame bedrijfsvoering. Daarin ligt de kern van het Agile gedachtengoed.

Illustratie

In een stabiele omgeving vaart een grote olietanker, die veel van hetzelfde kan vervoeren, kosten efficiënt en stabiel op een vooraf ingestelde koers. In deze omgeving is schaalgrootte een voordeel en voldoet de opbrengst aan de verwachtingen. Echter, in een continue veranderende omgeving veranderen de voordelen van een vaste koers en schaalgrootte juist in nadelen.

Eilanden – die niet op de kaart stonden – duiken links en rechts op, kliffen ontstaan op plekken waar ze niet verwacht worden en ijsbergen verschijnen plotseling op de koers. De olietanker heeft dan moeite om door te kunnen varen; hij moet continue manoeuvreren en afwijken van zijn koers. De omgeving vraagt om kleinere en wendbaardere schepen.  De olietanker is nu niet langer kostenefficiënt.

Veranderingen in cultuur en werkwijze

De (bedrijfs-)visie en doelen hebben geleid tot een bepaalde manier van organiseren, tot een structuur en cultuur die werkte. Maar nu de omgeving zo aan verandering onderhevig is, werken deze structuur en cultuur niet meer mee, maar juist tegen om de doelen te bereiken.

Er is een nieuwe manier van kijken en werken nodig. Hierbij kan het Agile gedachtengoed en de Agile werkwijze helpen om tot een betere manier van werken te komen.

Je zou zeggen dat je eerst de cultuur moeten veranderen en daarna pas de werkwijze. Maar hoe verander je een cultuur als je je niet anders gaat gedragen, persoonlijk én als team? Door het veranderen van je rituelen help je de cultuurverandering plaats te laten vinden én zorg je meteen voor een landingsplaats voor deze verandering.

Kenmerken van een Agile omgeving

Binnen de Agile wereld bestaan er een groot aantal frameworks met hun eigen aanpak en insteek, zoals bijvoorbeeld Scrum, Lean, Extreme Programming (XP), Kanban, SAFe, LeSS. Ze hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

  • Een focus op de klant: door snel waarde te leveren – iets waar de klant wat aan heeft en voor wil betalen;
  • Leren door te doen: snel feedback krijgen en daardoor snel aanpassingen kunnen doen (Plan, Do, Check, Adjust);
  • Een iteratieve en/of incrementele aanpak: door kleine verbeteringen in korte periodes op te leveren;
  • Vertrouwen en respect voor de mensen die het werk doen: dat ze het kunnen en willen en zichzelf kunnen organiseren;
  • Samenwerken in multidisciplinaire teams die zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van andere teams en partijen.

One size fits all?

Het is niet zo dat Agile een tovermiddel is, een wonderelixer dat alle kwalen verhelpt. Er zijn en blijven omgevingen en situaties waarbij het totaal overbodig is om een Agile werkwijze te introduceren. Juist in complexe omgevingen, waar veel verschillende disciplines nodig zijn om iets voor elkaar te krijgen en waarbij klantwensen veranderlijk en complex zijn, wil je een cultuur en manier van werken hebben die je in staat stelt behendig en lenig te bewegen richting je doelen. Daar wil je ‘Agile zijn’. '

Share:

Soortgelijke onderwerpen

Goede voornemens laten slagen? Doe het Agile!

De meeste mensen maken goede voornemens voor het nieuwe jaar. Hoe zorg je…

Waarom dienend leiderschap essentieel is

Het Agile werken heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Het…

Veranderende tradities

Hoe tradities veranderen en wat de waarde hiervan is: een mooi voorbeeld is…