Casus Nationale Politie: Agile werken in een politie basisteam

De politie in Limburg, basisteam Venray-Gennep, wil graag Agile gaan werken. De politie is van oudsher een organisatie die hiërarchisch gevormd is. Dat deze organisatie wil overgaan naar de Agile manier van werken, is baanbrekend.

Het doel is het verlagen van de werklast en werkdruk die wordt ervaren bij de politiemedewerkers in alle lagen van het basisteam. Er is altijd meer vraag naar politiewerk dan het team kan bieden. Het basisteam is zeer gemotiveerd en wil binnen de mogelijkheden kwalitatief goed politiewerk leveren. Om de doelstelling te behalen zijn een aantal uitgangspunten benoemd. Deze zijn:

  • Het team wil focus op het meest waardevol werk voor de burgers en betrokkenen binnen het basisteam Venray-Gennep;
  • Het team wil in staat zijn om snel en flexibel te reageren om de steeds sneller veranderende vraag uit de maatschappij te kunnen beantwoorden;
  • Verlagen van de ervaren werkdruk en verhoging van het werkplezier;
  • Focus op vakmanschap en kwaliteit van het werk;
  • Ontwikkeling van de medewerkers en het team.

Het basisteam Venray-Gennep bestaat uit in totaal 85 FTE: twee wijkteams (wijkteam Venray en wijkteam Noord), één team veel voorkomende criminaliteit (VVC) intake & service, een operationeel managementteam en een tactisch managementteam.

Binnen de politie wordt inmiddels door een groeiend aantal teams Agile gewerkt. De politie is al langer bezig met Agile werken, voor zover ons bekend is Venray-Gennep het eerste operationeel ‘blauw’ basisteam dat volledig Agile werkt. Er is een grondige voorbereiding aan vooraf gegaan en er zijn veel zaken als experiment ingezet om het Agile werken in de praktijk te leren en te ontwikkelen. Dit vraagt geduld, veerkracht en doorzettingsvermogen van de politiemedewerkers en teamleiding. Alles wat nieuw is gaat niet in één keer goed. We hebben hier een eerste klantfilm over gemaakt, deze zie je hierboven.

- Agile coach Dennis van de Rieth, heeft over zijn ervaringen bij de Nationale Politie een blog geschreven. Lees 'm hier!

 

Over Dennis van de Rieth
 

Dennis van de Rieth is Agile coach, Scrum Master en gecertificeerd SAFe Program Consultant (SPC) bij AgilityMasters.com.

Dennis heeft een bachelor of Policing, de leergang ‘Interventiekunde’ en de opleiding ‘Coaching en begeleidingskunde’ afgerond. Tevens heeft Dennis diverse vakgerichte trainingen gevolgd op het gebied van communicatie en als Hulp Officier van Justitie.  

Dennis heeft een jarenlange ervaring binnen de Nationale Politie en gemeentes en voornamelijk gespecialiseerd in verandermanagement en organisatieontwikkeling. Hij voelt zich als een vis in het water als hij zich bezig kan houden met de ontwikkeling en veranderingen van mensen, teams of binnen een organisatie. 

In de ontwikkel- en veranderaanpak van Dennis is er veel aandacht voor de mens en zijn of haar vakmanschap. Samen wordt bepaald wat de doelen zijn die het team wil behalen; de weg ernaartoe is een gezamenlijke ontdekkingstocht met successen en leerervaringen.