Casus Nationale Politie: Agile werken in een politie basisteam

De politie in Limburg, basisteam Venray-Gennep, wil graag Agile gaan werken. De politie is van oudsher een organisatie die hiërarchisch gevormd is. Dat deze organisatie wil overgaan naar de Agile manier van werken, is baanbrekend.

Het doel is het verlagen van de werklast en werkdruk die wordt ervaren bij de politiemedewerkers in alle lagen van het basisteam. Er is altijd meer vraag naar politiewerk dan het team kan bieden. Het basisteam is zeer gemotiveerd en wil binnen de mogelijkheden kwalitatief goed politiewerk leveren. Om de doelstelling te behalen zijn een aantal uitgangspunten benoemd. Deze zijn:

  • Het team wil focus op het meest waardevol werk voor de burgers en betrokkenen binnen het basisteam Venray-Gennep;
  • Het team wil in staat zijn om snel en flexibel te reageren om de steeds sneller veranderende vraag uit de maatschappij te kunnen beantwoorden;
  • Verlagen van de ervaren werkdruk en verhoging van het werkplezier;
  • Focus op vakmanschap en kwaliteit van het werk;
  • Ontwikkeling van de medewerkers en het team.

Het basisteam Venray-Gennep bestaat uit in totaal 85 FTE: twee wijkteams (wijkteam Venray en wijkteam Noord), één team veel voorkomende criminaliteit (VVC) intake & service, een operationeel managementteam en een tactisch managementteam.

Binnen de politie wordt inmiddels door een groeiend aantal teams Agile gewerkt. De politie is al langer bezig met Agile werken, voor zover ons bekend is Venray-Gennep het eerste operationeel ‘blauw’ basisteam dat volledig Agile werkt. Er is een grondige voorbereiding aan vooraf gegaan en er zijn veel zaken als experiment ingezet om het Agile werken in de praktijk te leren en te ontwikkelen. Dit vraagt geduld, veerkracht en doorzettingsvermogen van de politiemedewerkers en teamleiding. Alles wat nieuw is gaat niet in één keer goed. We hebben hier een eerste klantfilm over gemaakt, deze zie je hierboven.

Ook heeft de Agile coach van dit project, Dennis van de Rieth, een blog geschreven waarin de 12 learnings worden gedeeld. Hierin worden tevens de concrete opbrengsten benoemd. 

En als laatste hebben we omrent deze casus op woensdag 2 november 2022 een XpertsLab georganiseerd. Tijdens dit XpertsLab geven we antwoorden op de vraag of de Agile manier van werken, ook goed werkt binnen publieke organisaties. Want hoe helpt dit jou en de organisatie, als je bijvoorbeeld een politieagent bent? Of als je beleid ontwikkelt?

XpertsLab 'Agile werken binnen het publieke domein'
Woensdag 2 november
15:00 - 18:00 uur
SPACES locatie Zuidas, Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam

Dennis van de Rieth en Dennis Mansell zijn de facilitators van dit XpertsLab. Dennis van de Rieth werkt als Agile coach voor teams van de Nationale Politie, Dennis Mansell heeft onder andere gewerkt als Agile coach voor beleidsontwikkelaars voor zorgtransformatie. Zij delen hun ervaringen uit de praktijk, maar tijdens dit XpertsLab gaan we vooral samen aan de slag met de input en vragen van de deelnemers. Ook voor teams of organisaties die nog niet Agile werken is dit XpertsLab de mogelijkheid om te onderzoeken of Agile werken helpend is voor hun eigen organisatie.

XpertsLab 'Agile werken binnen het publieke domein' woensdag 2 november. Ben je erbij?

Agile coaches Dennis van de Rieth en Dennis Mansell delen hun ervaringen uit de praktijk en gaan samen met de input en vragen van de deelnemers aan de slag. We geven antwoorden op de vraag of de Agile manier van werken ook goed werkt binnen publieke organisaties. Want hoe helpt dit jou en de organisatie, als je bijvoorbeeld een politieagent bent? Of als je beleid ontwikkelt?

Schrijf je hier alvast in!
We sturen je eind september alle informatie toe.

Over Dennis van de Rieth
 

Dennis van de Rieth is Agile coach, Scrum Master en gecertificeerd SAFe Program Consultant (SPC) bij AgilityMasters.com.

Dennis heeft een bachelor of Policing, de leergang ‘Interventiekunde’ en de opleiding ‘Coaching en begeleidingskunde’ afgerond. Tevens heeft Dennis diverse vakgerichte trainingen gevolgd op het gebied van communicatie en als Hulp Officier van Justitie.  

Dennis heeft een jarenlange ervaring binnen de Nationale Politie en gemeentes en voornamelijk gespecialiseerd in verandermanagement en organisatieontwikkeling. Hij voelt zich als een vis in het water als hij zich bezig kan houden met de ontwikkeling en veranderingen van mensen, teams of binnen een organisatie. 

In de ontwikkel- en veranderaanpak van Dennis is er veel aandacht voor de mens en zijn of haar vakmanschap. Samen wordt bepaald wat de doelen zijn die het team wil behalen; de weg ernaartoe is een gezamenlijke ontdekkingstocht met successen en leerervaringen.