Klant

De coaches van AgilityMasters.com

AgilityMasters.com levert Agile Coaches en Scrum Masters. Door specifieke klantvragen kunnen er functies worden gecombineerd, zoals bijvoorbeeld Scrum Coach (een combinatie van Agile Coach & Scrum Master).

Binnen al deze rollen heeft AgilityMasters.com een team met verschillende niveaus van senioriteit, dus zowel ‘sensei’ als ‘mom’ coaches. Per klant kan in de uitvoering van een rol ook worden gedifferentieerd. Bijvoorbeeld een Scrum Master die dedicated voor één team werkt, een Scrum Master die twee teams tegelijkertijd coacht of een Scrum Master die de rol van ‘scrum of scrums’ vervult.

Al onze coaches hebben kennis van en ervaring in diverse methodieken zoals bijvoorbeeld Kanban, Scrum, SAFe en Spotify.


De klanten van AgilityMasters.com zijn zeer divers en bevinden zich in uiteenlopende branches. Voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten. De projecten spelen zich vooral af in een ICT en business-omgeving, maar we zien ook steeds meer projecten binnen HR ontstaan.

Er zijn verschillende redenen waarom u een Scrum Master en/of Agile Coach wilt inhuren:

Greenfield

U wilt het Agile werken binnen uw organisatie gaan inrichten en implementeren. De Agile coaches van AgilityMasters.com hebben de know how en ervaring om hier samen met uw team(s) een succes van te maken.

Transitie naar Agile loopt

U hebt de transitie naar het Agile werken binnen uw organisatie ingezet. U zoekt hierbij begeleiding om uw teams de juiste Agile mind set te laten krijgen en de nieuwe ‘way of working’ verder vorm te geven. AgilityMasters.com levert Agile (team)coaches die samen met uw team(s) een succes maken van deze Agile transitie.

Agile werkt niet/niet naar behoren

U hebt binnen uw organisatie het Agile werken geïmplementeerd maar de beoogde verhoging van de effectiviteit en kwaliteit blijft uit. De coaches van AgilityMasters.com helpen u uit te zoeken waarom het Agile werken nog niet goed werkt en begeleiden uw team(s) naar een succesvolle Agile werkwijze.

Agile Coaches en Scrum Masters in topvorm

AgilityMasters.com is een organisatie die coaches levert in de rollen van Agile Coach en Scrum Master op verschillende senioriteit niveaus.

Ja, ik wil een coach