AgilityMasters.com helpt zelfstandige met het vinden van nieuwe projecten 

In een tijdperk waarin klanten op zoek zijn naar specialistische kennis in plaats van allrounders, geven wij gehoor aan deze behoefte door ons te specialiseren in het leveren van Agile en Scrum experts.

Vaak is het voor zelfstandige lastig om naast hun lopende opdrachten zich bezig te houden met acquisitie. AgilityMasters.com helpt zelfstandige met het zoeken naar nieuwe projecten. Omdat we te werk gaan binnen een niche, kunnen wij het ons permitteren om de nadruk te leggen op een perfecte match tussen opdracht en coach. Voor het vinden van de juiste coach voor een opdracht, proberen wij zo dicht mogelijk bij onze kandidaten te staan en deze de juiste vragen te stellen.

Door de samenwerking tussen AgilityMasters.com en Gladwell Academy kunnen wij onze zelfstandige coaches de mogelijkheid bieden opgedane ervaringen van voorgaande projecten te delen door middel van het geven van een training. De mogelijkheid om een training te geven of bij te wonen kan als reflectiemoment de groei van onze zelfstandige(n) bevorderen.

 

Soorten coaching rollen

AgilityMasters.com richt zich in haar dienstverlening op het leveren van Agile Coaches, Scrum Masters en Scrum Coaches. 

 

Binnen de rollen hebben wij een gevarieerd team qua senioriteit. Zo hebben wij voornamelijk 'sensei' en 'mom' coaches en in de toekomst wellicht ook 'dudes' in dienst. Binnen dezelfde rol wordt er in de uitvoering ook gedifferentieerd in bijvoorbeeld: een Scrum Master die dedicated voor 1 team werkt, een Scrum Master die 2 teams tegelijk coacht of bijvoorbeeld een Scrum Master die de rol van 'scrum of scrums' vervult. De coaches hebben door hun kennis en ervaring inzicht en ervaring in diverse Agile modellen, zoals bijvoorbeeld: Kanban, Scrum, SAFe,  Spotify en Less.

In de uitvoering van onze projecten hechten wij er belang aan dat er knowledge transfer plaatsvindt, zodat de klant na verloop van tijd zelfstandig en zonder begeleiding van een externe coach haar werk kan voortzetten.

De tarieven hangen af van de kennis en expertise die de ZZP-er inbrengt en de mate waarin deze matcht met de klantvraag. AgilityMasters.com werkt dus niet met standaardtarieven en marge afspraken. Per klant en rol gelden tarieven die per project bekeken worden.

De klanten van AgilityMasters.com zijn zeer divers en bevinden zich in uiteenlopende branches. Voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten. De projecten spelen zich vooral af in een ICT en business-omgeving, maar we zien ook steeds meer projecten binnen HR ontstaan.

Greenfield

Een klant wil het Agile werken binnen hun organisatie gaan inrichten en implementeren en zoeken hiervoor Agile specialisten die hun daarbij kunnen helpen.

Transitie naar Agile loopt

De transitie naar het Agile werken binnen de organisatie is ingezet. De organisatie is op zoek naar begeleiding van Agile specialisten, om te zorgen dat hun teams de juiste Agile mind set krijgen en om de nieuwe ‘way of working’ verder vorm te geven.

Agile werkt niet/niet naar behoren

Het Agile werken is al geïmplementeerd binnen de organisatie, maar de beoogde verhoging van de effectiviteit en kwaliteit blijft uit. Het bedrijf zoekt hierbij Agile specialisten, die helpen uit te zoeken waarom het Agile werken nog niet goed werkt en die hun team(s) begeleiden naar een succesvolle Agile werkwijze.

Zie ook:

Start je nieuwe uitdaging

Wij zijn op zoek naar jou! Bekijk alle vacatures en zet vandaag de stap in je nieuwe carrière. 

Naar de Carrière portal